En närmare titt på stenens naturliga karaktär

av Shirin Elsworth Magnusson

Publicerad

Naggade kanter

När du väljer sten från vårt sortiment kan du märka att kanterna på vissa stenar kan vara naggade, nötta eller något ojämna. Det är viktigt att förstå att dessa små ojämnheter inte är skador, utan en del av stenens naturliga karaktär. Stenarna genomgår en resa från råa stenblock till färdiga produkter, och under denna process påverkas de av olika faktorer. Ofta beror naggade kanter på stenens egenskaper och hur den påverkas under kapningsprocessen. Ojämnheter kan uppstå genom slitage och nötning, men dessa kompletteras och fylls upp av fogmassan vid montering. Resultatet är en sten med en unik karaktär och charm. Äkta naturmaterial är sällan perfekt, och det är detta som ger stenen dess autentiska och levande utseende. Natursten är poröst och bildas genom kompression av lera samt skal- och snäckrester över lång tid. På grund av detta kan små nagg och kantstötningar förekomma. Det är viktigt att betona att dessa naturliga variationer inte försämrar stenens estetiska eller funktionella egenskaper när den väl är på plats. Snarare bidrar de till att förstärka stenens unika utseende och känsla.

Glasstick

Vissa av våra stenar, såsom Kolmårdsmarmor och Norrvange, kan uppvisa fenomenet kallat "glasstick." Glasstick är en naturlig spricka som har vuxit ihop över miljontals år. Denna karakteristiska egenskap är resultatet av stenens långa bildningsprocess och påverkar inte dess hållbarhet. Det är viktigt att förstå att glasstick inte är en defekt utan snarare en del av stenens unika historia och denna naturliga variation ger stenen en extra dimension. Glassticket påverkar inte stenens kvalitet och bör betraktas som en vacker detalj som berättar om stenens långa resa genom tid och natur.

Sammanfattningsvis är både naggade kanter och glasstick förknippade med naturstenens autentiska karaktär. Dessa små variationer bör välkomnas som en del av stenens naturliga skönhet och berättelse, och de bidrar till att skapa en unik och levande atmosfär i ditt utrymme.

Publicerad